EnergyVille EFRO/SALK slotrapport

EnergyVille

EFRO/SALK slotrapport

Ontwerp slotrapport | 80 pg's | EN

EnergyVille EFRO/SALK slotrapport

'Naar een duurzame energievoorziening in steden'

Ons energielandschap staat voor een ambitieuze transitie. Ons energiesysteem moet duurzamer worden en tegelijkertijd een gebalanceerde energievoorziening garanderen zonder tekorten, buitensporige excessen of substantiële verliezen. Om de schommelende energieproductie van hernieuwbare energiebronnen op te vangen en optimaal gebruik te maken van de opgewekte energie, hebben we een geïntegreerd en gebalanceerd systeemaanpak nodig dat meerdere energievectoren, zowel thermisch als elektrisch, in acht neemt.

Het EFRO/SALK project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' brengt de nodige spelers (van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt) samen om deze ambities waar te maken.


EnergyVille EFRO/SALK slotrapportEnergyVille EFRO/SALK slotrapport
EnergyVille EFRO/SALK slotrapport